AMO-kurs

I samarbeid med NAV tilbyr Lingu ulike AMO-kurs med arbeidspraksis og jobbsøkeraktiviteter, blant annet Yrkesnorsk med arbeidspraksis. Her får deltakerne trening i norsk språk, samtidig som de får språkpraksis på en norsk arbeidsplass.