Arbeidsmarkedopplæring

I samarbeid med NAV Tiltak Rogaland tilbyr Lingu ulike AMO-kurs med arbeidspraksis og jobbsøkeraktiviteter.

  • Yrkesnorsk med arbeidspraksis. Her får du trening i norsk språk, samtidig som du får språkpraksis i en bedrift.
  • Salg, service og kundebehandling. Her får du to måneder trening i å mestre kundekontakt og deretter to måneder arbeidspraksis i en bedrift.
  • Dataopplæring. Dette kurset gir deg innføring sikkerhet og nettvett, samt grunnleggende og praksisk innføring i bruk av data i arbeid.
© 2022 Lingu AS